Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bokkapitel, 2006

Ekonomisk analys av praktisk produktionsoptimering i granplanteringar

Nilsson Urban, Fahlvik Nils

Publicerad i

Boktitel: Slutrapport för fiberskogsprogrammet
Utgivare: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap