Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2008

Förstörd jordstruktur kan ge ökat fosforläckage

Rydberg, Tomas; Arvidsson, Johan; Ahlgren, Ulla
Ahlgren, Ulla (red.)

Publicerad i

Miljötrender från SLU
2008, nummer: 3, sidor: 12-12
Utgivare: Informationsavdelningen