Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Tidningsartikel, 2008

Allt mer virke i Sveriges skogar

Nilsson, Per; Petersson, Hans; Hallin, Ann-Katrin
Hallin, Ann-Katrin (red.)

Nyckelord

fortlöpande miljöanalys; skog; skogsdata; riksskogstaxeringen; klimatrapportering

Publicerad i

Miljöaktuellt
2008, nummer: 8, sidor: 9-9