Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2008

Näringsvärde hos färsk vetedrank vid utfodring till grisar

Lindberg, Jan Erik

Keywords

gris; drank; smältbarhet; energivärde

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2008, number: 270
Publisher: SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård