Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008

Näringsvärde hos färsk vetedrank vid utfodring till grisar

Lindberg, Jan Erik

Nyckelord

gris; drank; smältbarhet; energivärde

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2008, nummer: 270
Utgivare: SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård