Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2004

Fosfor- och kvävefångande förmåga hos en damm i ett område med mjälalättlera i södra Dalarna

Ulen, Barbro

Publicerad i

Teknisk Rapport, Avdelningen för vattenvårdslära, SLU
2004, nummer: 87
Utgivare: Avd Vattenvårdslära, SLU

  UKÄ forskningsämne

  Jordbruksvetenskap
  Miljö- och naturvårdsvetenskap
  Fisk- och akvakulturforskning

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/21606