Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2004

Typkoncentrationer av vissa metaller från jordbruksmark

Ulen, Barbro

Publicerad i


Utgivare: Avd Vattenvårdslära, SLU

  UKÄ forskningsämne

  Agricultural Science
  Fish and Aquacultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/21607