Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2006

Svensk zoonosrapport 2005

Boqvist, Sofia; Statens, veterinärmedicinska anstalt ; Livsmedelsverket ; Jordbruksverket ; Smittskyddsinstitutet

Publicerad i


Utgivare: Sofia Boqvist