Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Faktablad, 2008

Uttag av grot och stubbar som energiråvara

Caruso, Alexandro

Nyckelord

Död ved; biobränsle; biologisk mångfald; lavar

Publicerad i

Fakta. Skog
2008, nummer: 3
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Forest Science
  Renewable Bioenergy Research
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/21719