Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008

Kartläggning av verksamheter som använder hästar i vård och behandling i Sverige 2008

Håkanson, Margareta; Palmgren, Karlsson Carina; Sandgren, Vanja

Publicerad i


Utgivare: SLU