Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008

Sortval i ekologisk vallodling. Sortförsök 2003-2007 i timotej, ängssvingel, rajsvingel och engelskt rajgräs

Halling Magnus, Wigh Lisa

Sammanfattning

Rapporten innehåller resultat från den ekologiska sortprovningen med timotej, ängssvingel, rajsvingel och engelskt rajgräs under fyraårsperioden 2004-2007. Resultaten är kommenterade med hänsyn till vallår, årsmån och andra tillväxtbetingelser. Jämförelser är gjorda med den konventionella sortprovningen

Nyckelord

Sorter; ekologisk odling; timotej; ängssvingel; rajsvingel och engelskt rajgräs

Publicerad i

Aktuellt från VPE
2008, nummer: 4ISBN: 978-91-85911-34-9
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet. Institutionen för Växtproduktionsekologi