Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2004

Kartläggning av produktionsekonomiska faktorer vid introduktionen av inredda burar i praktisk drift i Sverige

Wall, Helena; Tauson, Ragnar

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2004, nummer: 261
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård