Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2005

Rovvilt og Samfunn (RoSa) - Det skandinaviske bjorneprosjektet. Oversikt over gjennomforte aktiviteter : Slutrapport til Norges forskningsråd

Swenson J E, Arnemo Jon, Bellemain E, Brunberg S, Dahle B, Drageset O-M, Hustad H, Katajisto J, Kindberg Jonas, Nerheim E, Solberg K H, Segerström P, Stoen Ole-Gunnar, Söderberg A, Zedrosser A

Publicerad i

NINA rapport / Norsk institutt for naturforskning
2005, nummer: 31
Utgivare: SLU