Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2004

Atypiskt svindysenteriutbrott – möjlig spridning från vilda fåglar

Jansson D, Råsbäck Therese, Båverud Viveca, Pringle Märit, Larsson L-G, Gunnarsson Anders, Johansson Karl-Erik, Fellström Claes

Publicerad i

Konferens

Jordbrukskonferensen, SLU