Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1995

Trädrötter och avloppsledningar. En fördjupad undersökning av rotproblem i nya avloppsledningar

Stål, Örjan

Publicerad i


Utgivare: Svenska Vatten och Avloppsverksföreningen