Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1996

Rotinträngning i avloppsledningar. En undersökning av omfattning och kostnader i Sveriges kommuner

Stål, Örjan

Publicerad i


Utgivare: Svenska Vatten och Avloppsverksföreningen