Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2005

Trädrötter och ledningar – nya rön om rotinträngning i moderna VA-ledningar

Rolf, Kaj; Stål, Örjan

Publicerad i

Svenskt vatten
2005, nummer: VA-Forsk Rapport 11 2005
Utgivare: Svenska Vatten och Avloppsverksföreningen