Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2006

Miljöeffekter av skogsbränsleuttag och askåterföring i Sverige : En syntes av Energimyndighetens forskningsprogram 1997 till 2004

Egnell Gustaf, Dahlberg Anders, Bergh Johan, Rytter Lars, Westling Olle

Publicerad i

ER - Energimyndigheten
2006, nummer: ER 2006:44
Utgivare: Energimyndigheten