Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2008

Näringsvärde och utveckling i olika sorter av rajsvingel och timotej

Frankow-Lindberg Bodil

Publicerad i

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2008, nummer: 61, sidor: 34:1-34:4
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet

Konferens

Växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/22117