Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2007

Potatisbladmögel och torrfläcksjuka 2004-2006

Wiik Lars, Pålsson Lennart

Publicerad i


ISBN: 91-88668-09-6
Utgivare: Försöksringarna och Hushållningssällskapen i Skåne