Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2004

Preliminär rapport om populationsutveckling och -storlek av brunbjörn i Sverige, 2004

Kindberg, Jonas; Swenson, J; Brunberg, S; Ericsson, Göran

Publicerad i


Utgivare: Naturvårdsverket