Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2006

Alternativ vattenreglering I dikad skogsmark : Växthuseffekt och skogsproduktion: Hur ska vi hantera våra dikade skogsmarker? Dokumentation från seminarium och workshop i Stockholm 24 aug 2005. LUSTRA/KSLA

Lundin Lars, Strömgren Monika
Strömgren, Monika (red.)

Publicerad i

Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära
2006, nummer: 90
Utgivare: Institutionen för skoglig marklära, SLU