Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008

Effekter av förhöjt knivtryck i skördaraggregat på barkskador hos massaved och följdeffekter på produktionen av granbarkborrar

Björklund, Niklas; Hannrup, B; Jönsson, P

Publicerad i

Arbetsrapport / Skogforsk
2008, nummer: 668
Utgivare: Skogforsk