Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2004

Skogen och välfärden: Osäkerhet med många dimensioner

Mattsson Leif, Norman Johan, Boman Mattias

Publicerad i

Titel: Osäkerhet och aktiv riskhantering - Aspekter på osäkerhet och risk i sydsvenskt skogsbruk
ISBN: 91-576-6643-1
Utgivare: SUFOR