Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2007

Lustgasavgång från åkermark vid reglering av grundvattennivån – en litteraturstudie : Slutredovisning av SJV projekt 25-6828/04

Wesström Ingrid, Joel Abraham

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik)
2007, nummer: 6
Utgivare: SLU