Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2005

Forskning - till vilken nytta?

Hilding-Rydevik, Tuija; Isaksson, Karolina; Skantze, Ann

Nyckelord

forskning; nytta

Publicerad i

Trita-INFRA
2005, sidor: 171-193 Titel: Hållbar utveckling i praktiken - möten, gränser och perspektiv
ISBN: 91-7323-117-7
Utgivare: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)