Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2005

Kommunen och territoriet - planering som en arena för hållbar utveckling

Hilding-Rydevik, Tuija; Skantze, Ann

Nyckelord

hållbar utveckling; forskningsprojekt; kommun; planering

Publicerad i

Trita-INFRA
2005, sidor: 13-25 Titel: Hållbar utveckling i praktiken - möten, gränser perspektiv
ISBN: 91-7323-117-7
Utgivare: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)