Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2004

Miljö i regional utveckling – varför mycket retorik men lite praktik?

Hilding-Rydevik, Tuija

Nyckelord

regional utveckling; hållbar utveckling; praktik

Publicerad i

Gränsbrytning
2004, Volym: 5, nummer: 36, sidor: 11-12
Utgivare: Nyhetsbyrån regional utveckling