Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2006

MKB och miljöbedömning av detaljplaner

Hedlund, Anders

Nyckelord

detaljplan; miljökonsekvensbeskrivning; miljöbedömning; miljöbalken; plan- och bygglagen

Publicerad i

Utgivare: MKB-centrum/Inst för Stad och Land

    UKÄ forskningsämne

    Miljö- och naturvårdsvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/23461