Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2004

Kommunerna - en av huvudaktörerna i kärnavfalssfrågan (The municipalities - one of the main actors in relation to final disposal of nuclear waste)

Söderberg, Olof; Hilding-Rydevik, Tuija

Nyckelord

slutförvar; utbränt kärnbränsle; Sverige; kommun

Publicerad i

Statens offentliga utredningar
2004, nummer: 2004:67, sidor: 79-138 Titel: Kunskapsläget på kärnavfallsområdet
ISBN: 91-38-22166
Utgivare: (Statens råd för kärnavfallsfrågor) Swedish national council for nuclear waste