Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2005

Kärnavfall - barriärerna, biosfären och samhället

Glimelius Kristina, Sandström Rolf, Bråkenhielm Carl Reinhold, Hilding-Rydevik Tuija, Lindblad Inga-Britt, Nisser Marie, Andersson-Skog Lena, Forsling Willis, Knutsson Gert, Mattsson Sören, Stigh Jimmy

Nyckelord

slutförvar; kärnavfall; FUD-program

Publicerad i

Statens offentliga utredningar
2005, nummer: 2005:47
ISBN: 91-38-22364-3
Utgivare: Statens råd för kärnavfallsfrågor