Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008

Metoder för kvantitativ bedömning av hälsans folkhälsoaspekter

Lindblom, Ulf

Publicerad i


Utgivare: MKB-centrum SOL

    UKÄ forskningsämne

    Miljö- och naturvårdsvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/23484