Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bokkapitel, 2002

Kritisk belastning för försurning av skogsmark och sjöar - En sammanvägning

Rapp, Lars; Wilander, Anders; Bertills, Ulla

Publicerad i

Rapport / Naturvårdsverket
2002, sidor: 107-122
Boktitel: Kritisk belastning för svavel och kväve
ISBN: 91-620-5174-1
Utgivare: Naturvårdsverket