Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2004Vetenskapligt granskad

Slaughter offal to feed or to fuel - a comparison of systems in terms of energy balances, land use and emissions

Wittgren, HB; Strid, Ingrid; Elmquist, Helena

Publicerad i

Titel: DIAS report, Animal Husbandry, no. 61

Utgivare: Halberg, Niels

  UKÄ forskningsämne

  Miljö- och naturvårdsvetenskap
  Husdjursvetenskap
  Veterinärmedicin

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/23762