Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2003

Tätt eller glest - trender och åsikter om god stadsplanering

Rådberg, J; Sjölin, e; Lindholm, Gunilla

Nyckelord

grönstruktur; stadsbyggnad

Publicerad i

Gröna fakta
2003, nummer: 1/2003Utgivare: MOVIUM