Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerande avrinningsområden 2006/2007 : Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark

Kynkäänniemi, Pia; Kyllmar, Katarina

Publicerad i

Ekohydrologi
2008, nummer: 101
Utgivare: SLU/ Inst för Markvetenskap/ avd för Vattenvårdslära