Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008

Typområden på jordbruksmark i Östergötland : Utvärdering av undersökningar utförda 1988-2007

Kyllmar Katarina, Andersson Stefan, Kynkäänniemi Pia

Publicerad i

Ekohydrologi
2008, nummer: 105
Utgivare: SLU/Inst för Mark och miljö