Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2004

Filter av olivinsand för avskiljning av naturligt organiskt material vid dricksvattenrening

Berggren, Kleja Dan; Jonsson, E; Johansson, P-O; Gustafsson, Jon-Petter; Abrahamsson, J

Publicerad i

VA-Forsk rapport
2004, nummer: 2004-01Utgivare: VA-Forsk