Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2005

Vilka djurslag betade 1600-talets naturbetesmarker. HagmarksMistras årsrapport 2004

Dahlström, Anna

Publicerad i


Utgivare: Centrum för Biologisk Mångfald

  Associerade SLU-program

  SLU Centrum för biologisk mångfald, CBM

  UKÄ forskningsämne

  Miljö- och naturvårdsvetenskap
  Jordbruksvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/24230