Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2007

Team 20/20 - Mot maximal regional tillväxtpotential – ett On Farm Research-projekt i sockerbetor 2003–2006. Slutrapport

Gunnarsson, Anita; Olsson, Åsa; Larsson, Hans; Rydberg, Tomas; Keller, Thomas

Publicerad i


Utgivare: SBU, Sockernäringens Betodlingsutveckling

      SLU författare

    • Gunnarsson, Anita

      • Hortikultur, Sveriges lantbruksuniversitet