Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1999

Avvägningsproblem för beslutsfattande vid radioaktivt nedfall. Försvarets Forskningsanstalt, FOA-R-99-01356-861-SE. Användarrapport, Umeå, p 1-33. (In Swedish with English summary.) ISSN 1104-9154

Bergman, R; Preuthun, J; Rosén, Klas

Publicerad i

FOA.; Forsvarets forskningsanstalt.; Defence Research Establishment.
1999, nummer: FOA-R-99-01356-861-SE
Utgivare: Försvarets Forskningsanstalt,

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/24449