Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport1999

Lekvandring hos vilda honor av östersjölax (Salmo salar) i Vindelälven 1999

Östergren, Johan

Publicerad i


Utgivare: SLU, Vattenbruksinstitutionen