Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2006Vetenskapligt granskad

Sulphur transformations in agricultural soils

Boye Kristin, Nilsson Ingvar, Eriksen Jörgen

Publicerad i

Konferens

14th World Fertilizer Congress