Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2006

Flodpärlmussla. Resultat från inventeringarna 1996-2005

Gyllenhammar, A; Åslund, J-E; Dahlén, A; Dadell, T

Publicerad i


Utgivare: SLU

    UKÄ forskningsämne

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/24511