Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2003Vetenskapligt granskad

Husdyrforgiftning med landöyda (Senecio jacobea) og dikesvineblom (Senecio aquaticus) Norge. Oppklarings- of bekjemerlsearbeid gjennom 100 år

Ingebrigtsen, Kristian; Appelgren, Lars-Erik; Fröslie, A

Nyckelord

husdyrforgiftning; landöyda; dikesvineblom

Publicerad i

Norsk Veterinaertidsskrift
2003, nummer: 12, sidor: 783-792