Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensabstrakt2003

Identifiering av parasitoider på stinkflyn Lygus rugulipennis och L. pratensis

Hellqvist, S; Kjobek, Petersen M; Rämert, Birgitta

Publicerad i

Konferens

Ekologisk lantbruk - Vägar, val och visioner

   SLU författare

  UKÄ forskningsämne

  Trädgårdsvetenskap/hortikultur
  Jordbruksvetenskap
  Livsmedelsvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2515