Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2006

Praktisk studie av kemiska och mekaniska plantskydd mot snytbaggeskador : uppdrag åt Sveaskog, Slutrapport

Petersson Magnus, Wallertz Kristina

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Asa försökspark)
2006, nummer: 2006:2
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet, Asa Försökspark