Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2009

Långtidseffekter på skogsproduktion efter askåterföring och kalkning : preliminära resultat från en pilotstudie

Sikström, Ulf; Jacobsson, Staffan; Johansson, Ulf; Kukkola, Mikko; Saarsalmi, Anna; Holt-Hanssen, Kjersti

Publicerad i

Värmeforsk Forskning och Utveckling
2009, nummer: 1107
Utgivare: Värmeforsk