Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2009Öppen tillgång

Sortprovning 2008 : vallgräs och vallbaljväxter

Ruth, Per

Nyckelord

Timotej; Ängsvingel; Rödklöver; Avkastning

Publicerad i

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2009, nummer: 2009:2Utgivare: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

  • RUTH, PER

   • Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Jordbruksvetenskap

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/25448