Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2008

Effekter av ny matjord och marktäckning på vattenomsättning och tillväxt hos korn på fem lerjordar

Johansson, Waldemar; Gustafsson, Eva-Lou

Nyckelord

marktäckning; korn; vattenomsättning

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik)
2008, nummer: 9
Utgivare: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik

UKÄ forskningsämne

Agricultural Science

Permanent länk till denna sida (URI)

https://res.slu.se/id/publ/25596